page load: 0x80070002 Trang - home
giatan1 : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Tiếp xúc cử tri Ấp Dốc Mơ 2

Ngày 5/12, lúc 19h00 ấp dốc mơ 2 đã tổ chức hội nghi tiếp xúc cử tri tại văn phòng ấp. Tham dự buổi tiếp xúc đại diện phía UBND có ông chủ tịch Nguyễn Phong Hưng, CT.UBMTTQ có ông Nguyễn Văn Chinh và CT. HĐND ông Nguyễn Văn Việt cũng các cử tri trong ấp.

Tiếng Việt | English
tim kiem