giatan1 : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
New Page 1

tqtuan1.jpg
Họ và tên: TRẦN QUANG TUẤN

Ngày tháng năm sinh: 02/12/1972

Chức vụ: thư Đảng ủy xã

Điện thoại: 0913.107197

 

lvviet.jpg
Họ và tên: LÊ VĂN VIỆT

Ngày tháng năm sinh: 06/06/1962

Chức vụ:  Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0933.906238

 

nphung.jpg
Họ và tên: NGUYỄN PHONG HƯNG

Ngày tháng năm sinh: 30/04/1980

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0982.391351

 

tntan.jpg
Họ và tên: TRẦN NHẬT TÂN

Ngày tháng năm sinh: 28/03/1983

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 01247.540461

 

ttblien.jpg
Họ và tên: TRỊNH THỊ BÍCH LIÊN

Ngày tháng năm sinh: 23/10/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972.309303

 

nvchinh.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHINH

Ngày tháng năm sinh: 05/08/1962

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

Điện thoại: 0919.510532

 

pthung.jpg
Họ và tên: PHẠM TIẾN HƯNG

Ngày tháng năm sinh: 16/11/1960

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

Điện thoại: 0986.413840

 

Tiếng Việt | English
tim kiem