giakiem : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
New Page 1

nthoang.jpg
Họ và tên: NGUYỄN THANH HOÀNG

Ngày tháng năm sinh: 18/03/1977

Chức vụ: thư Đảng ủy xã

Điện thoại: 0909.467136

Email: thanhhoanghnd76@gmail.com

 

laivnguyen.jpg
Họ và tên: LẠI VĂN NGUYÊN

Ngày tháng năm sinh: 04/06/1975

Chức vụ:  Thường trực Đảng ủy - PCT HĐND xã

Điện thoại: 0917.713427

Email: vannguyen11041974@gmail.com

 

vuvtoan.jpg

Họ và tên: VŨ VĂN TOÀN

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1968

Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng ủy - CT UBND xã

Điện thoại: 0918.854513

 

doanhvtuyen.jpgHọ và tên: ĐOÀN HOÀNG VƯƠNG THÚY UYÊN

Ngày tháng năm sinh: 09/11/1980

Chức vụ: Đảng ủy viên - PCT UBND xã

Điện thoại: 0908.709106

Email: uyenhoai80@gmail.com

 

caoqhoan.jpg
Họ và tên: CAO QUỐC HOAN

Ngày tháng năm sinh: 08/09/1979

Chức vụ: Đảng ủy viên - PCT UBND xã

Điện thoại: 0933.617139

 

buihquang.jpg
Họ và tên: BÙI HỒNG QUANG

Ngày tháng năm sinh: 05/09/1958

Chức vụ: Đảng ủy viên - Chủ tịch UBMTTQ xã

Điện thoại: 0913.610469

 

Tiếng Việt | English
tim kiem