giakiem : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 
New Page 2


1. CÔNG NGHIỆP

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đẩy mạnh chuyển dịch lao động theo hướng giảm lao động nông nghiệp; tăng lao động công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

 

2. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

trusoUBNDGKiem.jpg

Xây dựng, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khai thác một cách tốt nhất các lợi thế đối với ngành nông nghiệp địa phương, cần tập trung vào các nội dung chính như:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế và mức độ thích nghi cao; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất; kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng.

- Triển khai thực hiện các chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hình thành các tổ chức HTX nông nghiệp để tạo tiền đề thuận lợi trong việc liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường, đổi mới công tác khuyến nông để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức tham quan học tập các mô hình nông nghiệp mới; xây dựng và nhân rộng tác mô hình làm ăn có hiệu quả như mô hình trồng tiêu bền vững, mô hình chăn nuôi dê, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi.

 - Xây dựng cánh đồng lớn; chú trọng áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với tiêu thụ trên các cây tiêu, rau, chôm chôm nhằm xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

THGKiem2.jpg

+ Về trồng trọt: Sử dụng các giống cây trồng có khả năng thích ứng được với sự thay đổi nhiệt độ và có khả năng kháng dịch bệnh cao hơn, áp dụng KHKT như xây dựng hệ thống tưới nước tiết kiệm, bón phân qua đường ống; chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

+ Về chăn nuôi: Lựa chọn giống có khả năng kháng bệnh cao và khả năng thích ứng với khí hậu nóng lạnh cực đoan; tăng cường các giải pháp phòng tránh các loại bệnh; có hệ thống chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tập trung để dễ kiểm soát dịch bệnh.

 

3. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

Tạo điều kiện tốt, thông thoáng cho các thành phần kinh tế khác đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng như: khu, cụm công nghiệp, xử lý chất thải, môi trường, văn hóa và nông nghiệp bền vững.


Tiếng Việt | English
tim kiem