page load: 0x80070002 Trang - home
baucam : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 30/06/2020, Hội Khuyến học xã Bàu Cạn tổ chức hội nghị 05 năm thực hiện đại trà Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các tập thể, cá nhân học tập tiêu biểu. Dự và chỉ đạo hội nghị cấp huyện có đồng chí Lê Chí Phương - CT.Hội khuyến học huyện; cấp xã có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư dẳng ủy xã, đồng chí Trương Công Niễm - CT.UBND xã, đồng chí Nguyễn Thị Biển - PCT.UBND xã.

Để nuôi ong mật hiệu quả cao: Phải bắt đầu từ con giống tốt

Nuôi ong lấy mật theo quy trình VietGAP đã giúp nhiều hộ dân ở Yên Thế (Bắc Giang) nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, từ đó hình thành nên một số hợp tác xã chăn nuôi ong giúp nhau cùng phát triển.