baucam : Tin CCHC của Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC tỉnh

 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của cá... (16/07/2020)
Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hộ...
Thí điểm đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 (25/06/2020)
Để đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục, từ ngày 1/7/2020 sẽ thực hiện thí điểm trong vòng 06 tháng việc đổi GPLX trực tuyến mức độ 4 đồng thời liên thông dữ liệu khám sức khỏe, giao thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (18/06/2020)
Trong những tháng đầu năm, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Nhơn Trạch, các xã và thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và xử lý trên 48.500 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn ở cấp xã đạt tỷ lệ 98,98% và cấp huyện đ...
Triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành... (12/06/2020)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 nhằm tổ chức đánh giá và phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC...
Tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, hành chín... (19/05/2020)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, hành chính, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định, góp phần nâng cao chất lư...
Năm 2020, Xuân Lộc đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt... (15/05/2020)
Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với mục tiêu thực chất, hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến (mức độ 3, 4) trên tổng số hồ sơ các cơ quan, đơn vị đạt từ 20% trở lên; UBND cấp xã đạt từ 30% trở lên. Đ...
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến (14/05/2020)
Thông tin từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc cho biết, trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nên trong quý I/2020, số hồ sơ cấp phép xây dựng nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có chiều hư...
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 của Đồng Nai đã tăng 3 bậc (07/05/2020)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách (09/04/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Bộ phận một cửa trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách, quan trọng trong giai đoạn phòng, chống ...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (09/04/2020)
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công n...

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.