vinhan : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

  1. Công nghiệp
Để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước, trong tương lai các cấp Ủy và chính quyền địa phương đang đề nghị xúc tiến quy hoạch và thành lập khu công nghiệp với diện tích 50ha, ước tính thu hút khoảng 5000 lao động.
  1. Nông – Lâm – Ngư nghiệp
Với diện tích đất nông và lâm nghiệp chiếm đa số, và hầu hết kinh tế của nhân dân trong thị trấn là nông – lâm nghiệp, do đó định hướng trong tương lai là phấn đấu đạt 30% tổng giá trị sản phẩm.
  1. Thương mại – Dịch vụ - Du lịch
Hiện tại, ngành thương mại- dịch vụ và du lịch trong nước cũng đang phát triển và đem lại lợi nhuận cao, do đó để giúp nhân dân có cuộc sống ổn định và phát triển với nền kinh tế hội nhập của đất nước, chính quyền địa phương cũng đã đề ra kế hoạch trong tương lai là phấn đấu đạt 45% so với các ngành khác. Đồng thời khai thác lợi thế du lịch Hồ Trị An thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter