page load: 0x80070002 Trang - home
trian : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Kết quả thực hiện các chỉ đạo và kế hoạch đề ra của Hội Phụ nữ xã trong quý 1 năm 2019

Phối hợp thực hiện cam kết phối hợp giáo dục, chăm sóc học sinh trên địa bàn xã. Phối hợp thực hiện hoạt động phòng chống đuối nước trẻ em. Thực hiện Đề án “ Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” Thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giả quyết một sô vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”