page load: 0x80070002 Trang - home
mada : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Sản xuất Nông nghiệp: Nông dân thu hoạch thu hoạch Xoài 11.527 tấn, giảm 105 tấn so với cùng kỳ (giá bình quân xoài 3 mùa 8 triệu/tấn, riêng giá xoài Cát hoài lộc 40 triệu/tấn; Xoài Đài loan giá bình quân 18 triệu/tấn; Xoài Tứ quý 8 triệu/tấn); Điều 25,6 tấn (giảm 0,4 tấn so với cùng kỳ), giá bình quân 30 triệu đồng/tấn;

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Thực hiện Kế hoạch số 2562/KH – UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

gjgjg