page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
longgiao : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
LỄ TRAO TĂNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN THUỘC ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN LONG GIAO

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023. Ghi nhận, tôn vinh những cống hiến và sự nghiệp vinh quang cho Đảng của các đồng chí đảng viên. Sáng ngày 25/5/2023, Đảng ủy thị trấn Long giao, huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Giảng – thuộc chi bộ khu phố Hoàn Quân.