bautram : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng Quý vị đến với Website xã Bàu Trâm huyện Long Khánh
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 tranluongnong.jpg

 

Họ và tên: Trần Lương Nông

Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1963

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0907 824 181

Địa chỉ email: thanhhoadubt@gmail.com

 phamthitramanh.jpg

 

Họ và tên: Phạm Thị Trâm Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 09/07/1979

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND

Điện thoại liên lạc: 0917 397 917

Địa chỉ email: tramanhpxt@gmail.com

 lavanhung.jpg

 

Họ và tên: Lã Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1966

Chức vụ: Thường trực Đảng ủy

Điện thoại liên lạc: 0918 795 211

Địa chỉ email: thanhhoadubt@gmail.com

 tranthithanhtam.jpg

 

Họ và tên: Trần Thị Thanh Tâm

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1983

Chức vụ: PCT UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0919 996 018

Địa chỉ email: thanhtamlk@gmail.com