bautram : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng Quý vị đến với Website xã Bàu Trâm huyện Long Khánh
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

 vuvanthang.jpg

 

Họ và tên: Vũ Văn Thăng

Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1969

Chức vụ: CT Hội nông dân

Điện thoại liên lạc: 0918285116

Địa chỉ email: thanghndbtlk@gmail.com

 vuthilanh.jpg

 

Họ và tên: Vũ Thị Lanh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1974

Chức vụ: CT MTTQ VN xã

Điện thoại liên lạc: 01668259430

Địa chỉ email: vuthilanh74@gmail.com

 vuvancham.jpg

 

Họ và tên: Vũ Văn Châm

Ngày, tháng, năm sinh: 5/02/1959

Chức vụ: CT Hội CCB

Điện thoại liên lạc: 0938048522

Địa chỉ email: vuchamccb@gmail.com

 thothithanhly.jpg

 

Họ và tên: Thổ Thị Thanh Lỳ

Ngày, tháng, năm sinh: 09/05/1984

Chức vụ: CT Hội Phụ nữ

Điện thoại liên lạc: 0777695966

Địa chỉ email: thanhlypnbtram@gmail.com

 nguyenthidieuhien.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 03/08/1987

Chức vụ: Bí thư Đoàn TN

Điện thoại liên lạc: 0916253887

Địa chỉ email: binhan0308@gmail.com

 thodinh.jpg

 

Họ và tên: Thổ Dĩnh

Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1977

Chức vụ: PCT HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0913769903

Địa chỉ email: dinhhdndbt@gmail.com