Tất cả các xã : Chuyện kể Bác Hồ Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 LIÊN KẾT

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Những mẫu chuyện kể về Bác Hồ

 
Đưa phong trào học tập và làm theo Bác vào chiều sâu (2020-07-03 15:39:21)
Trong những năm qua, tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng từ khối đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện. Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân dân của nền báo chí cách mạng (2020-06-19 11:05:21)
Từ bài báo đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Nhân đạo ngày 18-6-1919 đến bài báo “Thư trả lời Tổng thống Mỹ” đăng trên báo Nhân Dân ngày 25-8-1969 – có thể coi như bài báo cuối cùng của Hồ Chí Minh, thì sau 50 năm hoạt động cách mạng kiêm viết báo cách mạng, Hồ Chí Minh để lại hơn 2.000 bài báo các loại, viết về nhiều đề tài, thể loại khác nhau nhưng với một mục đích duy nhất là phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ quần chúng nhân dân lao động. Nói khác đi cuộc đời làm báo của Bác là phục vụ nhân dân, vì nhân dân và cho nhân dân. Xem tiếp
Tư tưởng đạo đức và phong cách làm báo của Bác: Đi cùng thời đại (2020-06-19 11:03:29)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và bản thân Người là một nhà báo vĩ đại. Xem tiếp
Lan tỏa các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh (2020-06-09 16:04:14)
Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đi xa nhưng những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người vẫn còn mãi. Các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài trong thời gian qua đã góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về Bác và dân tộc Việt Nam. Xem tiếp
Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh (2020-06-09 16:03:18)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Xem tiếp
Phong cách ứng xử ngoại giao Hồ Chí Minh (2020-06-09 16:02:28)
Suốt cuộc đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của nhân dân, Hồ Chí Minh đã giao thiệp với rất nhiều bạn bè trên thế giới, có những người bạn cùng chí hướng, có cả những kẻ thù, trong nhiều hoàn cảnh và trên nhiều vị thế khác nhau. Phong cách ứng xử tài tình của Người trong hoạt động đối ngoại đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng như phong trao đấu tranh cho nền hòa bình chung của nhân loại. Xem tiếp
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ (2020-06-09 16:01:19)
Không chỉ tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, thương dân, trí tuệ và nhãn quan chính trị nhạy bén, năng lực thực tiễn và dự báo thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của phong cách ứng xử chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc, để lại bài học quý giá trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ của Đảng hôm nay. Xem tiếp
Bác dạy bài học tuyên truyền (2020-06-09 16:00:26)
Công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác tư tưởng nói riêng luôn giữ một vị trí quan trọng. Nhiệm vụ tuyên giáo được các cấp ủy Đảng xem như một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Xem tiếp
Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tiết kiệm (2020-06-09 15:59:21)
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu. Bởi những điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ trong kháng chiến chống xâm lược giành độc lập dân tộc mà còn trong hòa bình, xây dựng và kiến thiết nước nhà. Vì vậy Người đã có nhiều bài nói, bài viết về những vấn đề đó. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin nêu một vài quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tiết kiệm. Xem tiếp
Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (2020-06-09 15:58:16)
Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ta, góp phần chăm lo ngày càng đầy đủ đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân. Xem tiếp

Trang Sau
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP