Tất cả các xã : Chuyện kể Bác Hồ Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 LIÊN KẾT

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Những mẫu chuyện kể về Bác Hồ

 
KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC (28/1/1941 – 28/1/2021) “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi” (2021-01-22 14:49:16)
(TG) - Là một người tiên tri tiên lượng, nhà dự báo chiến lược thiên tài, sau khi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935), trả lời nhà văn I.Êrenbua khi được hỏi cảm nghĩ về mùa xuân này, Nguyễn Ái Quốc nói: “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi”(1)... Xem tiếp
Kỷ niệm 80 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28/1/1941- 28/1/2021): Người về mang tới những mùa Xuân đất nước! (2021-01-22 14:48:03)
(TG)- Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân song rất đỗi vinh quang của Người. Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng người 70 tuổi làm Bộ trưởng (2021-01-15 15:41:45)
Khi chọn người đứng đầu Bộ trưởng Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ, nhớ ngay tới một trí thức nổi tiếng là Huỳnh Thúc Kháng. Xem tiếp
Hồ Chí Minh với khát vọng Việt Nam (2021-01-15 15:39:56)
Khát vọng Việt Nam trong đổi mới, hội nhập quốc tế là khát vọng của Đất nước - Dân tộc và Con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Khát vọng ấy hòa hợp Ý Đảng - Lòng Dân, trở thành phép nước, thống nhất lý tưởng, mục tiêu, đồng tâm nhất trí trong hành động để thực hiện. Xem tiếp
Thế giới ngợi ca Người – Danh nhân Hồ Chí Minh (2021-01-08 10:59:33)
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt bạn bè thế giới, chính là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam và nhắc đến Việt Nam cũng chính là nhắc đến Người và ngược lại. Người là một nhân vật lịch sử được yêu thích khắp năm châu không chỉ bởi tài năng lỗi lạc mà còn bởi phẩm chất đạo đức trong sáng, đẹp đẽ, kết tinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Xem tiếp
Nhân lên những tấm gương học và làm theo Bác (2021-01-08 10:58:34)
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã coi việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên. Xem tiếp
Những quan điểm mang tính định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc (2020-11-25 15:41:40)
Ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ tới một xã hội mới tự do, hạnh phúc, không có áp bức, bóc lột và bất công. Trên cơ sở truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, Người đã tiếp thu, chắt lọc tinh hoa văn hóa phương Đông, phương Tây, văn hóa mácxít, từng bước xây dựng lý luận văn hóa, xây dựng nền văn hóa mới mang tính cách mạng. Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn người cán bộ và sự vận dụng hiện nay (2020-11-25 15:40:37)
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của con người, đặc biệt là người cán bộ. Người từng nói: "Con người là vốn quý nhất, là lực lượng to lớn nhất" ([i]) và Người luôn coi "Cán bộ là gốc của mọi công việc" ([ii]), "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém" ([iii]). Vì vậy nếu có được đội ngũ cán bộ tốt, ngang tầm là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp cách mạng đi tới thắng lợi. Xem tiếp
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2020-11-25 15:39:21)
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc chân chính, nhà cách mạng sáng suốt, vị lãnh tụ thiên tài. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam". Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề bảo vệ môi trường sống (2020-11-25 15:38:03)
Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người. Người cho rằng, tự nhiên như một người bạn tri kỷ của con người, là một cái gì đó rất thân thuộc, dung dị và gần gũi và thiên nhiên chính là một phần tài nguyên của Tổ quốc. Xem tiếp

Trang Sau
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP