page load: 0x80070002 Trang - Tổng quan
longthanh : Tổng quan Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng Quý vị đến với Website thị trấn Long Thành huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Untitled

 
Định hướng phát triển

Nông - Lâm - Ngư nghiệp:

Về nông nghiệp: tổng diện tích trồng lúa hiện tại là 80 ha cho vụ Đông Xuân. Thị trấn hiện tại có 3 câu lạc bộ trồng lúa và 1 câu lạc bộ chăn nuôi vịt.

Thương mại - Dịch vụ - Du lịch:

Hiện nay ngành thương mại dịch vụ của thị trấn đang giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển kinh tế địa phương, tiềm năng sử dụng đất cho việc phát triển ngành cũng cần phải chú trọng. Đặc biệt Thị trấn luôn có định hướng và đường lối chính sách đúng đắn giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có điều kiện phát triển và duy trì trong thời buổi kinh tế hiện đang gặp nhiều khó khăn.