Tất cả các xã : noi-dung-thong-bao Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết website

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 

 

 Nội dung thông báo

 
Về việc nộp các báo cáo từ phần mềm PMIS-VMIS

​Các trường khối THCS trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ khẩn trương nộp các báo cáo theo mẫu xuất ra từ phần mềm PMIS-VMIS cho Phòng. Hạn chót là ngày 20/5/2013


Người thông báo:
Ngày thông báo: 17-04-2013
In nội dung

 

 Thông báo

 
ĐĂNG NHẬP