page load: 0x80070002 Trang - home
phuly : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Khen thưởng gương người tốt việc tốt

Tại buổi chào cờ đầu tuần ngày 20/05/2019 sau khi ông Nguyễn Mộng dụng công chức văn phòng – thống kê xã phú lý thông qua kết quả họa động tuần trước và lịch công tác cũng như các chương trình làm việc trong tuần mới của lãnh đạo UBND xã Phú Lý