page load: 0x80070002 Trang - home
phuly : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Công tác Chính sách an sinh xã hội trong tháng 10/2019

Trong thời gian tới UBND xã chì đạo cán bộ chuyên môm tiếp tục rà soát các quy định để đảm bảo các đối tượng chính sách đều được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên, chú trọng giải quyết bổ sung chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách

Kết quả “Thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình công tác năm 2019 của BTV Hội phụ nữ xã Phú Lý

Vận động trao tặng 10/10 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho con em cán bộ, hội viên vượt khó, học giỏi với tổng kinh phí 5.000.000 đ, Vận động trao 2 thẻ bảo hiểm cho con em hội viên khó khăn. Vận động xây dựng được 1 mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 40.000.000đ; Nhân rộng 3 Chi Hội Phụ nữ 5 không 3 sạch.