page load: 0x80070002 Trang - Tổng quan
phuhoi : Tổng quan Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Untitled

 
Tiềm năng KTXH

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 10.012 người

Số nhân khẩu: 2.531 nhân khẩu

2. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.891,49 ha

3. Tài nguyên rừng

Diện tích rừng: 280,7 ha

Các loại cây trồng rừng: Sao, Dầu, Xà Cừ, Tràm, Bạch Đàn.

Hiệu quả kinh tế: Trung bình

4. Giao thông

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Đường Lý Thái Tổ (769) đường Tôn Đức Thắng (25B)

Số km đường chạy qua: 10 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

+ Đường tỉnh quản lý: 10 km nhựa.

+ Đường huyện quản lý: 6,3 km nhựa.

+ Xã quản lý: 09 km BTXM

Số km đường nhựa: 25,3 km

Số km đường đất: 01 km