phuhoi : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Hiện trạng KTXH

 

 

1. Hiện trạng công nghiệp

Diện tích và tình hình họat của các khu công nghiệp trong xã: Diên tích khu công nghiệp trên địa bàn gồm 320ha (khu công nghiệp I, Khu công nghiệp II, Khu công nghiệp IV)

Tình hình sản xuất kinh doanh của 1 số doanh nghiệp điển hình: Trên địa bàn có công ty HWasung VINA, Bách Thành góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương và cả tỉnh.

Lực lượng lao động, tiềm năng công nghiệp và các định hướng phát triển công nghiệp của xã: Dân số: 10.012 người. Trong độ tuổi lao động: 7.546 người.

2. Hiện trạng nông lâm ngư nghiệp

Nông nghiệp: diện tích đất nông nghiệp trong xã, các loại cây (trái) có thế mạnh nông nghiệp trong xã, tình hình chăn nuôi gia xúc gia cầm của xã:

Tồng diện tích nông nghiệp:

+ Lúa: 115 ha; Cây ăn trái: 42 ha.

+ Chăn nuôi: Heo: 1.200 con, Bò: 500 con, Trâu: 50 con, Gà: 10.500 con, Vịt: 22.000 con

Lâm nghiệp: Diện tích đất dành cho lâm nghiệp, và hình hình cũng như định hướng phát triển ngành lâm nghiệp của xã: Tổng diện tích: 280,7 ha.

Chủ yếu là rừng trồng sản xuất (Tràm vàng). Diện tích cây Tràm vàng tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Ngư nghiệp: diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản lượng đánh bắt hàng năm và định hướng phát triển: Thủy sản diện tích: 15 ha nuôi quản canh trên ruộng lúa vụ hè thu hàng năm.

3. Hiện trạng dịch vụ - thương mại - du lịch

Cơ cấu lao động của xã, hiện trạng về dịch vụ và thương mại trong xã. Giá trị sản phẩm trong năm:

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 43%.

+ Thương mại dịch vụ: 39%.

+ Nông nghiệp: 18%.

4. Giáo dục

Danh sách các trường trong xã: Trường Mầm Non Nhơn Nghĩa, Trường Mẫu giáo Phú Hội, Trường Tiểu học Phú Hội, Trường Trung học cơ sở Phú Hội.

Số giáo viên theo từng cấp lớp:

+ Mầm non Nhơn Nghĩa: 50 người.

+ Mẫu giáo Phú Hội: 17 người

+ Tiểu học Phú Hội: 41 người

+ Trung học cơ sở Phú Hội: 32 người

Số học sinh theo từng cấp lớp:

+ Mầm non Nhơn Nghĩa: 390 học sinh.

+ Mẫu giáo Phú Hội: 255 học sinh

+ Tiểu học Phú Hội: 747 học sinh

+ Trung học cơ sở Phú Hội: 418 học sinh

Hiện trạng giáo dục của xã: đã có trường Tiểu học và Trung học cơ sở nhưng đa số các trường còn thiếu phòng học và cơ sở vật chất

5. Y tế

Số lượng nhân viên y tế phục vụ tại trạm y tế của xã: 04 người

Thông tin về trạm y tế của xã: Được công nhân chuẩn Quốc gia về y tế.

Hiện trạng phục vụ y tế cho nhân dân: Xã có 10 giường bệnh