page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
phuhoa : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Nhiệt liệt chào mừng 

Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023)!

 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Ôn lại kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ (08/3/1910-08/3/2023)

Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8/3 năm 1899, nữ công nhân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ nữ công nhân ngành dệt và ngành may tại hai thành phố Chi-ca-gô và Nữu Ước...