binhloc : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

1. ẤP 1 - XÃ BÌNH LỘC

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 655,44 ha;

- Số hộ dân: 892 hộ. Trong đó: 711 thường trú; 119 tạm trú;

- Tổng số dân số: 3589 nhân khẩu;

- Địa bàn dân cư: 19 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Bùi Ngọc Bình - Bí thư chi bộ;

- Đồng chí Trần Văn Thành - Trưởng ấp;

- Đồng chí Bùi Văn Luân - Trưởng ban Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 40 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

2. ẤP 2 - XÃ BÌNH LỘC

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 535,06 ha;

- Số hộ dân: 461 hộ. Trong đó: 472 thường trú; 25 tạm trú;

- Tổng số dân số: 1856 nhân khẩu;

- Địa bàn dân cư: 12 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Lâm Trung Tiến - Bí thư chi bộ;

- Đồng chí Lý Văn Hiếu - Trưởng ấp;

- Đồng chí Lâm Trung Tiến - Trưởng ban Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 29 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

3. ẤP 3 - XÃ BÌNH LỘC

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 223,00 ha;

- Số hộ dân: 314 hộ. Trong đó: 295 thường trú; 20 tạm trú;

- Tổng số dân số: 1101 nhân khẩu;

- Địa bàn dân cư: 6 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Huỳnh Quý - Bí thư chi bộ-Trưởng ấp;

- Đồng chí Nguyễn Tân - Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 25 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

4. ẤP 4 - XÃ BÌNH LỘC

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 419,00ha;

- Số hộ dân: 328 hộ. Trong đó: 310 thường trú; 17 tạm trú;

- Tổng số dân số: 1173 nhân khẩu;

- Địa bàn dân cư: 7 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lam -Bí thư chi bộ

- Đồng chí Lê Văn Dũng - Trưởng ấp;

- Đồng chí Nguyễn Văn Sơ - Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 22 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

5. ẤP CÂY DA - XÃ BÌNH LỘC

1.1. Đặc điểm:

- Tổng diện tích: 349,16 ha;

- Số hộ dân: 333 hộ. Trong đó: 351 thường trú; 6 tạm trú;

- Tổng số dân số: 1375 nhân khẩu;

- Địa bàn dân cư: 10 Tổ nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Phu Cắm Sáng - Bí thư chi bộ- Trưởng ấp;

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Phước - Phó ấp;

- Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Công tác MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 10 đảng viên;

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.​