page load: 0x80070002 Trang - home
binhloc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19, năm nay Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Long Khánh không tổ chức hội trại tòng quân. Để tạo không khi vui tươi động viên tinh thần cho thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, UBND xã Bình Lộc tổ chức buổi Lễ tiển đưa thanh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, buổi lễ diễn ra tại Ban chỉ huy quân sự xã, 17 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 xã Bình Lộc đã có mặt đầy đủ dự tại buổi Lễ.

Ý nghĩa và tầm quan trọng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, đó là, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Hội nghị hướng dẫn các thủ tục hồ sơ của người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 1/3. Tại Hội trường Nhà văn hóa ấp 1 xã Bình Lộc, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Bình Lộc tổ chức hội nghị hướng dẫn các thủ tục hồ sơ của người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.