Tất cả các xã : Tin trong tỉnh - Nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Cập nhật29-06-2020 02:44
Sáng ngày 29-6, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm (2016-2019) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Nguyễn Thị Hoàng - Bỉ thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
 

Đồng chí Lê Thanh Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ Sở đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó đã triển khai mới 16 đề tài, dự án; tiếp tục quản lý 71 đề tài, dự án từ các năm trước chuyển sang. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Sở cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kỷ cương, kỷ luật và cải cách thủ tục hành chính.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở đã quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất; tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Sở là tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch của đơn vị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Dịp này, Đảng bộ Sở đã khen thưởng cho 1 tập thể, 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; khen thưởng 16 đảng viên là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.
P.Hương

 

 
Tin liên quan
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP