page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
songtrau : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lễ ra mắt mô hình “ Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy cộng đồng”.

​Sáng ngày 24/4/2023, UBND xã Sông Trầu tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy cộng đồng”. Tham dự buổi lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Công an huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- UBND- MTTQ và trưởng các ngành, đoàn thể trong xã, cán bộ chiến sĩ công an xã và đại diện các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Sông Trầu.