vinhthanh : Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành chi tiết Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ đất nhiễm mặn tại một số khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai Updated15-09-2021 03:38
1.Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ đất nhiễm mặn tại một số khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ Vũ trụ

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Chu Xuân Huy 

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu nhiệm vụ

- Xây dựng hệ phương pháp thành lập bản đồ đất nhiễm mặn từ ảnh viễn thám và số liệu đo đạc thực tế

- Xây dựng các bản đồ phân bố đất nhiễm mặn từ ảnh viễn thám đa thời gian để phục vụ quản lý đất nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung nhiệm vụ:

Trong nghiên cứu này, dữ liệu ảnh viễn thám sẽ được dùng tính toán các chỉ số liên quan đến độ mặn trong đất trên cơ sở sử dụng tương tác của ánh sáng ở dải nhìn thấy và cận hồng ngoại của phổ điện tử (400-900 mm) với các thành phần quan trọng của muối trong đất. Những biến động về phổ này mang các thông tin cả định tính và định lượng về thành phần của đất nhiễm mặn và có thể được ghi nhận bằng các cảm biến bức xạ trên vệ tinh.

Trên thế giới có nhiều thuật toán để nghiên cứu về độ mặn trong đất từ dữ liệu ảnh viễn thám, tùy theo điều kiện hình thành và điều kiện tự nhiên mà mỗi thuật toán lại thích hợp cho một khu vực riêng biệt. Do vậy cần phải lựa chọn ra thuật toán thích hợp nhất cho từng khu vực nghiên cứu.

Các dữ liệu ảnh viễn tham sau đó sẽ được hiểu chỉnh hình học ở mực cao và xây dựng thành lớp dữ liệu để cung cấp một cái nhìn trực quan cho khu vực nghiên cứu. Dữ liệu ảnh này sau đó được sử dụng để tính toán các chỉ số liên quan đến đất mặn trên cơ sở các thuật toán đã lựa chọn.

Dữ liệu chuyên đề này sau đó sẽ được phân loại theo phương pháp phân loại ảnh số theo đối tượng được hiệu chỉnh bằng giải đoán mắt thường. Từ các kết quả này, phân bố không gian của đất mặn lớp phủ sẽ được thành lập, cung cấp thông tin trợ giúp cho việc quản lý hiện trạng nhiễm mặn của dất trong khu vực nghiên cứu.

Trên cơ sở các kết quả thu được, xây dựng hệ phương pháp thành lập bản đồ đất nhiễm mặn tại khu vực nghiên cứu từ dữ liệu ảnh viễn thám và số liệu đo đạc thực địa.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác

6. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp thừa kế;

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa truyền thống

Phương pháp viễn thám

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp mô hình hóa và phân tích không gian trong GIS

7. Kết quả dự kiến:

- Cơ sở dũ liệu về đất nhiễm mặn trong khu vực nghiên cứ

- Công cụ tính toán tự động bản đồ dất nhiễm mặn từ ảnh vệ tinh

- Hệ phương pháp thành lập bản đồ đất nhiễm mặn từ ảnh viễn thám và số liệu đo đạc thực tế

- 01 bài ở tạp chí khoa học cấp quốc gia và 01 bài trên tạp chí khoa học địa phương.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 04/2020-03/2022

 

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter