langminh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã lang minh huyện xuân lộc
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN: Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu ta tại huyện miền núi Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Updated06-01-2021 04:17
Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu ta tại huyện miền núi Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

(Áp dụng cho tất cả loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

1.1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu ta tại huyện miền núi Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

       Đề tài khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

        Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phú

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Thanh Sơn

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 07 tháng 09 năm 2016

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 05-2017/CS

Ngày cấp: 07/09/2016              Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: UBND huyện Tân Phú

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Phú:

Quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM cho cây trồng; Quy trình xử lý ra hoa nghịch vụ cho cây mãng cầu; Quy trình ủ phân hữu cơ có sử dụng các chủng vi sinh phân giải hữu cơ nhanh

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Phú

- Làm tăng lợi nhuận cho bà con nông dân; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

- Đã chuyển giao kết quả dự án cho các hộ dân trồng mãng cầu tại địa phương áp dụng.

- Mô hình áp dụng có hiệu quả, tuy nhiên hiện nay diện tích mãng cầu ta trên địa bàn huyện đang giảm do không cạnh tranh giá cả được với các loại cây trồng khác.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

       Khoa học nông nghiệp

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

       Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

       Hình thức khác:

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2.3.1. Số lượng công bố trong nước: 0

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: 0

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): 0

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): 0

Posts on:
Select a date from the calendar.