page load: 0x80070002 Trang - home
xuantho : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã xuân thọ huyện xuân lộc
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm tại xã Xuân Thọ

Công tác giảm nghèo là một chủ trương, chính sách xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống cho người nghèo. Xã Xuân Thọ luôn xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đó đã đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, và thực hiện có hiệu quả trong thực hiện các chương trình, chính sách về người nghèo.