xuanthien : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thuế trước bạ Updated24-04-2020 06:59
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thuế trước bạ

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển phần mềm

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ:  ThS. Nguyễn Hồng Phúc

Đồng chủ nhiệm: CN. Trần Thị Hồng Phúc

Cá nhân tham gia: CN. Nguyễn Thanh Hiệp, ThS. Nguyễn Thế Hùng, CN. Lao Cẩm Tú, CN. Từ Công Hiếu, CN. Phan Ngọc Minh Thi, ThS. Nguyễn Hữu Duy, CN. Lê Kim Duy, CN. Nguyễn Văn Hùng.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành và quản lý công tác chuyên môn tại các phòng ban thuộc Cục thuế Đồng Nai. Công tác nghiên cứu và triển khai các ứng dụng tập trung vào các nội dung như sau:

- Tin học hóa hoạt động quản lý thuế trước bạ, quá trình xử lý thuế trước bạ phương tiện, nhà đất, đơn thư phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành thuế.

- Xây dựng phần mềm Quản lý thuế trước bạ thực hiện công tác lưu trữ, quản lý, tính toán hồ sơ về thuế trước bạ

5. Kết quả thực hiện:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đang là một trong những yêu cầu đặt ra cho các ban, ngành quản lý trên toàn quốc. Việc xây dựng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý thuế trước bạ để nâng cao hiệu quả công việc trong lĩnh vực thuế trước bạ mang tính thiết thực và đem lại hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác nghiệp vụ và công tác báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu của ngành Thuế trong lĩnh vực trước bạ của tỉnh Đồng Nai.

Thông qua việc sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý thuế trước bạ cũng góp phần nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trong quá trình cập nhật hồ sơ cũng giúp các cán bộ thuế nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lại các nội dung điều luật của lĩnh vực thuế trước bạ một cách chặt chẽ hơn, đồng thời nâng cao kỹ năng và kiến thức về CNTT, sử dụng mạng, máy tính của cán bộ ngành thuế.

Hệ thống phần mềm Quản lý thuế trước bạ còn hỗ trợ kết xuất các biểu mẫu báo cáo theo đúng quy định của ngành với các nội dung rõ ràng và sạch đẹp. Các báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp bảo đảm số liệu đầy đủ, phân tích chính xác và dễ dàng in ấn nhờ các định dạng xuất file word, excel, pdf,…

Ngoài ra hệ thống phần mềm Quản lý thuế trước bạ được thiết kế với cấu trúc mở để sẵn sàng nâng cấp, mở rộng cũng như khả năng liên thông với các phần mềm liên quan khác.

 6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2019

7. Kinh phí thực hiện: 601.120.000  đồng​ 

Posts on:
Select a date from the calendar.