xuanthien : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính liên tục, bền vững Updated02-07-2020 08:32
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện.

Theo đó, đối với các xã, huyện mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát các tiêu chí đạt chuẩn, trình cấp có thẩm quyền thừa nhận đã đạt chuẩn NTM (năm thừa nhận đã đạt chuẩn NTM là năm của xã, huyện đã được công nhận gần nhất); đồng thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng xã, huyện NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Đối với các xã, huyện mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập giữa xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM với xã, huyện chưa đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát, triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM, phấn đấu đảm bảo mức đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện NTM theo đúng yêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 và Bộ tiêu chí huyện NTM đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Khi xã, huyện mới được hình thành, đã đảm bảo đạt đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện NTM giai đoạn 2016-2020, thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM. Việc triển khai thực hiện thẩm định, thẩm tra, xét, công nhận đạt chuẩn NTM đối với xã, huyện mới trên phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thanh Cảnh

Posts on:
Select a date from the calendar.