page load: 0x80070002 Trang - home
xuanthanh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Thông báo thời gian cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn huyện đi học trở lại

Thông báo thời gian cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn huyện đi học trở lại. Cụ thể: Khối THPT, THCS đi học lại từ ngày 04/5/2020; Khối Tiểu học, trẻ mẫu giáo đi học lại từ ngày 11/5/2020; các nhóm trẻ còn laị đi học lại từ ngày 18/5/2020.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND xã khóa XII ( NK2021-2026)

Vừa qua, Ủy ban mặt trân Tổ Quốc Việt Nam xã Xuân Thành đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử và đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).