xuanphu : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Thu Sương

Công chức . Văn phòng - Thống kê

0978774005

UBND xã Xuân Phú

2

Lê Thị Hiền

Công chức . Văn phòng - Thống kê

0938890499

UBND xã Xuân Phú

3

Trần Duy Hưng

CC. Văn hóa - Xã hội

0915751963

UBND xã Xuân Phú

4

Nguyễn Thị Thùy An

CC. Văn hóa - Xã hội

0937390259

UBND xã Xuân Phú

5

Phạm Thị Bích Phượng

CC. Địa chính - Xây dựng

0916668891

UBND xã Xuân Phú

6

Nguyễn Minh Hoa

CC. Địa chính - Xây dựng

0906348040

UBND xã Xuân Phú

7

Phạm Xuân Hiệp

CC. Tư pháp - hộ tịch

0985319800

UBND xã Xuân Phú


8

Phạm Thị Hồng

CC. Tài chính - Kế toán

0973466339

UBND xã Xuân Phú

​​