xuanphu : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

1. Nông lâm nghiệp

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bền vững; đẩy mạnh chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới để đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015- 2020 tăng bình quân 5- 6%/năm. 

Tập trung thực hiện tốt quy hoạch phát triển nông nghiệp của xã đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả trên cơ sở tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Quan tâm phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và thâm canh cao, nhất là các công đoạn về làm đất, sản xuất cây giống, con giống, gieo trồng, thu hoạch. Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp để hỗ trợ cho sản xuất.

22046913_1910322515650347_6484343573775079945_n.jpg

Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện các chương trình dự án trên lĩnh vực nông nghiệp, công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật; có giải pháp hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông, điện, thuỷ lợi, giống, công nghệ cho khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, nhất vùng sản xuất chuyên canh bắp, tiêu, cà phê, thanh long, rau… theo quy hoạch nhằm tạo vùng nguyên liệu có chất lượng phục vụ cho công nghiệp; đặc biệt là thực hiện tốt việc xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, đến lưu thông, phân phối, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu hàng hóa. Nâng diện tích vụ Đông Xuân lên khoảng 1.400- 1.500 ha vào năm 2020, xem đây là vụ sản xuất chính ở những khu vực có điều kiện về nước tưới. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững; đẩy mạnh thâm canh, sử dụng giống mới, công nghệ mới để nâng cao năng suất cây trồng và năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Tập trung xây dựng cánh đồng lớn trên cây bắp vụ Mùa, vụ Đông Xuân và lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa, cánh đồng lớn trên cây rau; đồng thời khuyến khích phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế, phấn đấu năm 2020 đạt giá trị sản xuất bình quân từ 150- 180 triệu đồng/ha đất canh tác/năm. Cây ngắn ngày sử dụng 100% giống mới, có năng suất cao, kháng sâu bệnh; trên 90% cây lâu năm, cây ăn trái sử dụng giống mới và sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch.

Phấn đấu đến năm 2020, đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp, tập trung chỉ đạo để chăn nuôi phát triển nhanh, mạnh, toàn diện cả về số lượng và chất lượng, trọng tâm là nuôi heo, bò, gà, dê... đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi lên 51,1% trong tổng giá trị ngành nông nghiệp. Ưu tiên phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung với công nghệ tiên tiến, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiếp tục đầu tư hạ tầng các vùng quy hoạch chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; mô hình sản xuất khép kín, hiện đại từ sản xuất đến tiêu thụ. Củng cố và nâng cao chất lượng của mạng lưới thú y cơ sở, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ, đảm bảo 98% số gia súc, gia cầm được tiêm phòng các bệnh bắt buộc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong chăn nuôi cho mô hình kinh tế hộ. Hỗ trợ đầu tư hầm biogas, xây dựng thương hiệu cho các cơ sở chăn nuôi cung cấp sản phẩm an toàn.

Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi (cụ thể: Bê tông hoá 02 km kênh mương ấp Bình Xuân 1- Bình Xuân 2, thực hiện tu sửa đập Gia Liêu 2, tu sữa kênh mương bê tông tại tổ 16- ấp Bình Tiến), giao thông nội đồng, đường điện vào các cánh đồng lớn theo hình thức xã hội hóa; mở rộng diện tích tưới lên 2.000 ha, chiếm 30- 40% diện tích sản xuất nông nghiệp của xã.

Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích cây lâu năm, đồng thời đẩy mạnh trồng cây phân tán, khuyến khích và hỗ trợ trồng rừng thâm canh, trồng cây gỗ lớn. Phấn đấu đến năm 2020, độ che phủ cây xanh đạt 30%, tỷ lệ che phủ cây rừng đạt từ 3%.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của tỉnh, huyện; tập trung chỉ đạo phát triển mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. Phấn đấu giữ vững và nâng chất xã Nông thôn mới.

2. Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp

Thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, ưu tiên phát triển các cơ sở vừa và nhỏ, tập trung đầu tư phát triển ngành chế biến thức ăn gia súc; chế biến nông sản thực phẩm như: chế biến hạt điều, sấy nông sản để bảo đảm chất lượng sản phẩm cho nông dân; khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp (GSS 2010) tăng 7- 8 %/năm.

3. Thương mại - dịch vụ

Phát triển và nâng cao chất lượng các ngành thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, phấn đấu đưa giá trị sản xuất các ngành thương mại dịch vụ giai đoạn 2015- 2020 tăng bình quân (GSS 2010) 10- 11 %/năm.

Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hộ cá thể phát triển đa dạng các hàng hóa, dịch vụ phục vụ. Tăng cường công tác quản lý các hộ kinh doanh thương mại, quản lý tốt 02 chợ trên địa bàn xã, thực hiện chương trình bình ổn giá, đáp ứng tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa cho nhân dân. Mở rộng và phát triển các cơ sở mua bán nông sản, vật tư hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng huyện kiểm tra chống hàng gian, hàng giả trốn lậu thuế, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hộ kinh doanh.

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục- đào tạo; khuyến khích phát triển các loại dịch vụ mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ nông thôn.

4. Phát triển các thành phần kinh tế

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế. Đặc biệt là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phát huy vai trò kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp; đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ năng suất cao, HTX, vận động 50% các hội viên trong CLB NSC tham gia liên hiệp CLB NSC, xây dựng cánh đồng lớn. Tập trung vận động nhân rộng sản xuất các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao. Chú trọng các giải pháp về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương pháp quản lý để các đơn vị sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển.