page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
xuanmy : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Xuân Mỹ huyện Cẩm Mỹ
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cáo năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện Cẩm Mỹ về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023. UBND xã Xuân Mỹ xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH MỨC ĐỘ 2 TRONG DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/5/2023

Nhầm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử nhất là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về nghỉ lễ

HỘI THI GIA ĐÌNH KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20.3

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, từ đó có hành động thiết thực về xây dựng hạnh phúc trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Sáng ngày 28/3, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức Hội thi gia đình nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

SINH HOẠT ĐOÀN THÁNG 4

Ngày 24/4/2023, tại trường THCS Xuân Mỹ, Đoàn xã Xuân Mỹ phối hợp với Đoàn trường tổ chức buổi sinh hoạt tháng 4 cùng các bạn đoàn viên mới. Với sự có mặt của đồng chí Bí thư Đoàn xã và thầy Tô Bá Thông - Tổng phụ trách đội trường THCS Xuân Mỹ.