page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
xuanlap : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Phường Xuân Lập triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023

“Tháng hành động vì trẻ em" được tổ chức vào tháng 06 hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

Xuân Lập phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023), vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để tưởng nhớ đến những công ơn to lớn đó của Bác, sáng ngày 19/5, UBND phường Xuân Lập tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tết trồng cây năm 2023 trên địa bàn.