xuanbinh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu tái chế bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải của nhà máy sơ chế mủ cao su thành phân vi sinh vật sử dụng cho cây công nghiệp (cây cao su) Updated14-06-2020 12:44
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tái chế bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải của nhà máy sơ chế mủ cao su thành phân vi sinh vật sử dụng cho cây công nghiệp (cây cao su)

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

 Khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3724 444     Fax: 0251 3724 123

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Công nghệ và Quản lý Môi trường (CENTEMA)

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Từ Văn Thẩm

Đồng chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Phương Loan

Cá nhân tham gia: ThS. Nguyễn Kim Thanh, KS. Phạm Thị Kim Ngân, KS. Phạm Xuân Bính, KS. Đoàn Thị Tuyết Sương, KS. Bùi Quốc Trung, CN. Tô Thị Thanh Thúy, TC. Nguyễn Hoàng Vinh

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Thực hiện chủ  trương của nhà nước đối với sự phát triển công nghiệp bền vững và phù hợp với định hướng tài chế chất thải.

Giảm chi phí bùn thải cho các nhà máy sơ chế mủ cao su tận dụng lại nguồn hữu cơ và dinh dưỡng có giá trị của bùn để ạo thành phân vi sinh vật sử dụng cho cây công nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

Nghiên cứu tái chế bùn thải (bùn sinh học) từ trạm xử lý nước thải của nhà máy sơ chế mủ cao su bằng quá trình compost tạo thành phân vi sinh vật sử dụng cho cây công nghiệp.

Nghiên cứu tái chế bùn thải (bùn sinh học) từ trạm xử lý nước thải của nhà máy sơ chế mủ cao su bằng trung quế (vermicompost) tạo thành sản phẩm phân vi sinh vật để bón cho cây công nghiệp.

Thiết kế hệ thống tài chế bùn thải đối với công nghệ thích hộp được lựa chọn

5. Kết quả thực hiện:

Đã hoàn thành cơ bản 7 nội dung nghiên cứu ghi trong thuyết minh đề tài và hợp đồng nghiên cứu khoa học

Đề tài đã hoàn thành báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp, quy trình công nghệ chế biến phân vi sinh vật, bản vẽ thiế kế hệ thống tài hợp, quy trình công nghệ chế biến phân vi sinh vật, an vẽ thiết kế hệ thống chế bùn thải bằng quá trình Vemicompost – Trùn quế công suất 2 tấn/ngày đêm.

Đề tài áp dụng sáng tạo các kế quả nghiên cứu về trùn quế vào xử lý bùn thải

Kết quả đã đưa ra được những điều kiện tối ưu trong phòng thí nghiệm để tiến hành thực hiện mô hình pilot và chọn được phương án tái chế bùn thải bằng quá trình Vemicompost (sử dụng trùn quế)

Thí nghiệm dùng trùn quế nghiên cứu khả năng phân hủy chất hữu cơ trong bùn thải sinh học khá tốt,đã đưa ra thông số cụ thể về tỷ lệ bùn: trùn cũng như thời igan phân hủy.

Các chỉ tiêu phân tích đề đạt yêu cầu Quy định chỉ tiêu chất lượng chính và yếu tố hạn chế trong phân bón hữu cơ và phân bón khác theo Thông tư số 41/TT- BNNPT ngày 13/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên thiếu số liệu phân tích yếu tố giới hạn về vi khẩu E.coli

Các chỉ tiêu của sản phẩm phân bố vi sinh vật tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của một số sản phẩm đang lưu hành trên thị trường; Đề tài có tính ứng khả thi cao để ứng dụng vào thực tiễn.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015

7. Kinh phí thực hiện: 551.875.000 đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
Tiếng Việt | English
tim kiem