xuanbinh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu các biện pháp phòng trị bệnh phấn trắng và nâng cao chất lượng bộ lá trên vườn cao su khai thác Updated14-06-2020 12:39
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các biện pháp phòng trị bệnh phấn trắng và nâng cao chất lượng bộ lá trên vườn cao su khai thác

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

 Khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3724 444     Fax: 0251 3724 123

Đơn vị phối hợp thực hiện: Viện nghiên cứu cao su Việt Nam

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Huệ Thanh

Cá nhân tham gia: TS. Nguyễn Anh Nghĩa, ThS. Nguyễn Đôn Hiệu, KS. Nguyễn Phương Vinh, ThS.Nguyễn Minh Khang, KS. Đoàn Nhân Luân, KTV. Bùi Thanh Tuấn, KTV. Đàm Văn Chọn, KS. Nguyễn Hoàng Phú, KS. Bùi Thế Trung

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Tìm kiếm biện pháp tổng thể phòng trị bệnh phấn trắng trên vườn cao su khai thác

Nâng cao năng suất vườn cao su

5. Kết quả thực hiện:

Hoàn thành sáu nội dung ghi trong thuyết minh đề tà và hợp đồng nghiên cứu khoa học

Hoàn thiện Quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su và Quy trình kỹ thuật gây rụng lá nhân tạo trên vườn cao su khai thác.

Đề tài đã mô tả kỹ  đặc tính thay lá của các dòng vô tính hiện được phổ biến trên địa bàn như RRIV 3, RRIV 4, PB 255 và PB 260 trên vùng đất đỏ và đất xám có so sánh tốc độ thay lá giữa các dòng vô tính

Đã thử nghiệ thành công chất gây rụng lá RLNTS 2010 phun ở nồng đọ 1% nhằm giảm áp lực bệnh phấn trắng, tuy nhiên việc ứng dụng vào sản xuất khó thực hiện do điều kiện thời tiết không ổn định

Phun xịt ba chất kháng Agri – Fos 400, acid salicycylic và acid oxalic có khả năng làm giảm bệnh phấn trắng trong vườn nhân giống và  vườn cao su ở giai đoạn kiến thiết co bản, chưa chứng tỏ hiệu quả trong phòng trừ bệnh phấn trắng ở vườn cao su khai thác.

Đề tài kết luận được tám công thức thuốc mới cùng nồng độn áp dụng cho hiệu quả cao trong phòng trừ bệnh phấn trắng ơ vườn cao su đang khai thác.

Kết quả bước đầu của việc sử dụng chế phẩm gây rụng lá và chất kích kháng là cơ sở mở ra hướng mới trong việc phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su, giảm tiếp xúc hóa chất độc hại cho công nhân phun thuốc, giảm dư lượng thuôc bảo vệ thực vật trong snar phẩm và tồn dư thuốc trong môi trường

Trên vườn cao su kinh doanh, việc áp dụng phối hợ công thức thuốc đang được dùng phổ biến như Vixazlol 275SC và một số phân bón lá chuyên dùng cho cây cao su vừa có hiệu quả phòng trừ bệnh phấn trắng va hiệu quả kinh tế cao hơn công thức chỉ sử dung thuốc đơn lẻ. Cao nhất là công thức Vixazol 275SC (0,2%) + Komix Rb (0,5%)

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 01/2012 đến tháng12/2015

7. Kinh phí thực hiện: 4.750.150.000 đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
Tiếng Việt | English
tim kiem