xuanbinh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Quy trình dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên môi trường tại Trung tâm hành chính công Updated25-06-2020 11:54
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên và môi trường tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Thủ tục trực tuyến ngành tài nguyên - môi trường

Quy trình này áp dụng cho 11 thủ tục dịch vụ công về đất đai lĩnh vực tài nguyên và môi trường tiếp nhận, xử lý theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh và UBND cấp huyện.
Quy trình gồm 8 bước: tiếp nhận hồ sơ (kiểm tra ban đầu nếu hồ sơ đầy đủ thì viết biên nhận, cập nhật theo dõi; nếu chưa đạt, hướng dẫn trả về bổ sung thông tin); sau đó văn phòng tiếp nhận hồ sơ từ trung tâm hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến phòng quy hoạch; phòng quy hoạch (Sở Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra, thẩm định (nếu chưa đạt trả lại trong thời gian 10 ngày, thông báo rõ lí do); bước 4 là văn phòng trình lãnh đạo Sở ký tờ trình; lãnh đạo sở ký; hồ sơ chuyển đến văn thư đóng dấu và trình UBND tỉnh; UBND tỉnh ký văn bản điều chỉnh thông báo/ quyết định điều chỉnh thu hồi đất; và cuối cùng trung tâm hành chính công tiếp nhận quy trình đã ký, trả kết quả và theo dõi phát hành.
Thời gian thực hiện là 22 ngày làm việc. Quyết định này thay thế Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 và Quyết định 4187/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Hành chính công, UBND cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai các quy trình dịch vụ này tại trụ sở làm việc.
Thanh Ngọc

 

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
Tiếng Việt | English
tim kiem