xuanbinh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ban hành quy trình thủ tục điện tử ngành LĐ-TB&XH các cấp Updated25-06-2020 11:48
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.
 
Theo đó, danh mục quy trình điện tử ngành LĐ-TB&XH bao gồm cấp tỉnh có 103 thủ tục thuộc 7 lĩnh vực (lĩnh vực việc làm – an toàn lao động, quản lý lao động ngoài nước, giáo giục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội, lao động – tiền lương và quan hệ lao động, người có công, bảo trợ xã hội); 2 thủ tục điện từ hành chính liên thông cấp tỉnh, huyện, xã thuộc lĩnh bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; 21 thủ tục điện tử cấp huyện, thuộc 5 lĩnh vực; và 16 thủ tục điện tử cấp xã, trên 4 lĩnh vực.
Quyết định yêu cầu sở Thông tin và truyền thông phối hợp cùng sở LĐ-TB&XH cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính điện tử đã được công bố lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (Egov).
Thanh Ngọc

 

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
Tiếng Việt | English
tim kiem