vinhthanh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Khảo nghiệm giống cao su tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Updated14-06-2020 12:42
1. Tên nhiệm vụ: Khảo nghiệm giống cao su tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

 Khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3724 444     Fax: 0251 3724 123

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài: Viện Nghiên Cao su Việt Nam

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Minh Khang

Cá nhân tham gia: ThS. Vũ Văn Trường, ThS. Nguyễn Thị Huệ Thanh, ThS. Lê Thành Trung, KS. Nguyễn Thành Nhân, KS. Vũ Văn Chiến, TS. Trần Thanh

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Khảo nghiệm và tuyển chọn giống để làm cơ sở cho việc xây dựng cơ cấu bộ giống cao su thích hợp đưa vào sản xuất tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

5. Kết quả thực hiện:

Từ các kết quả nghiên cứu đánh giá các đặc tính nông học chính của các giống cao su trên hệ thống khảo nghiệm và trình diễn tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, một số giống đã thể hiện rõ ưu thế và nổi bật nhất về các chỉ tiêu nông học đặc biệt là sinh trưởng và năng suất mủ tại các vùng trồng, vì vậy trong giai đoạn tới cần nhân rộng một số giống có thành tích xuất sắc cho các vùng trồng cao su tại TCT Cao su Đồng Nai, cụ thể như sau:

Bảng khuyến cáo về cơ cấu giống trồng tại TCT Cao su Đồng Nai:

Quy mô sản xuất

Cơ cấu giống trồng theo thứ tự ưu tiên

Ghi chú

A

B

C

Sản xuất đại trà

RRIV 106,
RRIV 114,
PB 255

RRIV 106, RRIV 209

RRIV 106, RRIV 209

 

Sản xuất quy mô vừa

IRCA 130, RRIV 115, RRIV 206, RRIV 109

Tránh trồng RRIV 109 ở vùng dễ xy ra bệnh rụng lá mùa mưa

Giống gỗ - mủ

RRIV 125, RRIV 209

 

Ghi chú: - Tiểu vùng A: rất thích hợp (thời gian KTCB: 6 năm; năng suất: ³2,4 tấn/ha/năm).

- Tiểu vùng B: thích hợp (thời gian KTCB: 7 năm; năng suất: ³2,2 tấn/ha/năm).

- Tiểu vùng C: ít thích hợp (thời gian KTCB: 8 năm; năng suất: ³2,0 tấn/ha/năm).

Chi tiết một số giống khuyến cáo:

- RRIV 106 là giống có sinh trưởng khỏe, năng suất cao và chống chịu khá tốt đối với một số bệnh hại chính, vì vậy cần tăng diện tích trồng giống này trên các diện tích tái canh trồng mới ở cả 3 tiểu vùng A – B – C tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

- RRIV 114 và PB 255 là hai giống có năng suất khá nhưng phát triển kém ở những vùng đất bị hạn chế về một số chỉ tiêu lý hóa tính (đất cạn, nghèo dinh dưỡng, ngập úng,…), vì vậy chỉ trồng hai giống này ở những vùng/tiểu vùng tương đối thuận lợi tại Đồng Nai.

- IRCA 130 là giống có sinh trưởng khá khỏe, năng suất khá và chống chịu khá tốt đối với một số bệnh hại chính trên cả vùng đất đỏ và đất xám tại Đồng Nai, vì vậy giống này rất có triển vọng và cần tăng diện tích trồng sản xuất thử. 

- RRIV 109 là giống có năng suất khá cao và sinh trưởng rất khỏe đặc biệt trên những vùng đất xấu, vì vậy nên trồng giống này ở những vùng đất xấu tại Đồng Nai để bảo đảm thời gian KTCB, tuy nhiên cần cân nhắc đặc tính dễ khô mặt cạo và bệnh rụng lá mùa mưa đối với giống này.

- RRIV 115 và RRIV 206 cũng là các giống có sinh trưởng tương đối khỏe và năng suất mủ khá cao, vì vậy hai giống này có triển vọng và cần tăng diện tích trồng sản xuất thử.

- RRIV 125 và RRIV 209 là hai giống có sinh trưởng rất khỏe trên các vùng trồng, vì vậy hai giống này thích hợp cho hướng sản xuất gỗ - mủ tại Đồng Nai

- RRIV 112, LK 206 và LH 97/657 là các giống có sinh trưởng hoặc/và năng suất khá kém đồng thời dễ nhiễm bệnh nấm hồng trên hầu hết các vùng trồng tại Đồng Nai, vì vậy nên ngưng trồng các giống này trên các diện tích tái canh trồng mới tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã đóng góp đáng kể về mặt khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và ban hành cơ cấu bộ giống cao su áp dụng cho các vùng trồng cao su trong cả nước trong giai đoạn 2016 – 2020.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 02/2012 đến tháng 12/2015

7. Kinh phí thực hiện: 3.206,02 triệu đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter