page load: 0x80070002 Trang - home
thongnhat : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Báo Cáo Công Tác Chính Trị Tư Tưởng Tháng 12/2014 Của Ban Tuyên Giáo Phường Thống Nhất

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Biên Hoà về công tác tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng. Thực hiện Nghị quyết 131-NQ/ĐU, ngày 27/12/2013 của Đảng bộ phường Thống Nhất (khoá IX) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Thống Nhất báo cáo kết quả công tác chính trị tư tưởng tháng 12/2014 cụ thể như sau:

Tình hình hoạt động công tác lao động - thương binh xã hội của Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất 06 tháng đầu năm 2020

- Chủ tịch nước tặng 221 suất cho đối tượng gia đình chính sách trong đó mức 400.000đ có 03 đối tượng =1.200.000đ; mức 200.000đ có 218 đối tượng = 43.600.000đ. Tổng cộng 44.800.000đ. Chủ tịch tỉnh tặng: 234 suất cho đối tượng gia đình chính sách mỗi suất 1.000.000đ. Tổng cộng 234.000.000đ. UBND phường tặng 251 suất cho đối tượng gia đình chính sách, mỗi suât 200.000đ, tổng cộng 50.200.000đ.