page load: 0x80070002 Trang - home
thanhbinh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Thanh Bình huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Mọi cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể và bí thư các chi bộ trực thuộc phải thực hiện gương mẫu, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng và phải chịu trách nhiệm khi để xày ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách; Kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường các biện pháp đầu tranh, phòng chống tham nhũng với việc định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò giám sát của người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Cán bộ công chức LĐTB%XH thực hiện rà soát lập danh sách và cấp phát tiền tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và lương bảo hiểm xã hội chống trùng để nhận quà tết Canh tý năm 2020 cả nước và chủ tịch tỉnh. Đối tượng Lương bảo hiểm xã hội là 37 đối tượng; đối tượng bảo trợ xã hội là 358 đối tượng; quà tết người có công của cả nước là 39 đối tượng, chủ tịch tỉnh là 47 đối tượng, UBND huyện là 12 suất, CĐHH là 04 suất.

CÔNG TÁC Y TẾ - GIÁO DỤC – VĂN HÓA XÃ HỘI

Hoạt động truyền thanh được duy trì thường xuyên, phản ánh kịp thời các hoạt động của địa phương như: Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; cải cách hành chính; phòng cháy, chữa cháy; xây dựng nông thôn mới, Luật nghĩa vụ quân sự và tiếp âm đầy đủ các đài Trung ương, tỉnh, Huyện.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT QUÝ I/2020

Từ đầu năm, Đảng bộ xã có 150 Đ/c. Trong đó (đảng viên chính thức: 142 đ/c, dự bị: 08 đ/c, miễn sinh hoạt: 07 đ/c, miễn sinh hoạt tạm thời 05 đ/c do điều kiện công việc ở xa. Tiếp nhận sinh hoạt 01 đảng viên chuyển đến từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, chuyển sinh hoạt đi 01 đ/c.