page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
tanvan : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập

Giải bóng đá mini phường Tân Vạn năm 2015.

Hưởng ứng cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), đồng thời động viên và phát triển phong trào bóng đá trên đại bàn phường.UBND phường tổ chức giải bóng đá mini 5 người tại câu lạc bộTDTT Tân Vạn.