page load: 0x80070002 Trang - home
suoicao : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Suối Cao – Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch “Xây dựng các mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”

Chiều qua ngày 04/11/2022, tại Hội trường UBND xã, Hội khuyến học xã Suối Cao Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030. Tham gia buổi tập huấn có các đồng chí là trưởng ban các ấp, đại diện các chi hội khuyến học, dòng họ khuyến học và các gia đình khuyến học trên địa bàn xã.