quangtrung : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước Updated16-07-2020 08:10
Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã hội. Đó là mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Đồng Nai.
 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
Đồng Nai cũng xác định, trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2030 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
Được biết, giai đoạn 2011-2020, thực hiện Chương trình CCHC, Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của các đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2011-2020 được chú trọng, đã có những chuyển biến tích cực qua từng năm. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo, giám sát, thanh tra, kiểm tra, cũng như thể hiện vai trò gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.
Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng để hoàn thiện cơ chế, chính sách, các biện pháp quản lý điều hành trên các lĩnh vực. Công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả cơ bản: công tác kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, các Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa, nhiều thủ tục hành chính được điều chỉnh, bổ sung, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 68 Quyết định công bố lại việc sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính các cấp, trong đó có 532 thủ tục được bãi bỏ; 1.620 thủ tục được sửa đổi; 37 thủ tục được thay thế và 286 thủ tục được cập nhật từ các văn bản mới ban hành.
Các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về CCHC như: báo cáo chuyên đề trực tuyến, hội nghị, tham luận, phát hành đĩa CD; các cơ quan báo, Đài PTTH, website của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về CCHC…Một số đơn vị chủ động đưa nội dung CCHC vào việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để quán triệt sâu rộng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức rèn luyện, phấn đấu thực hiện.
 
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao chất lượng 
Tỉnh phát động thi đua thực hiện công tác CCHC đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trong đó tập trung khuyến khích tìm kiếm các sáng kiến, cách làm hay, triển khai có hiệu quả công tác CCHC, tạo chuyển biến tích cực trong năm và nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân, doanh nghiệp. Qua đó đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới hiệu quả trong thực hiện CCHC.
Từ năm 2013, Đồng Nai đã triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại một số sở và cấp huyện, trong đó bước đầu ứng dụng CNTT kiểm soát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa cơ chế một cửa. Đến năm 2015, mô hình một cửa hiện đại được nhân rộng đến 20/20 sở, ngành và 11/11 UBND cấp huyện.
Mô hình người dân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giữa Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa tại 11/11 UBND cấp huyện các lĩnh vực: đất đai, y tế, tư pháp, giao thông vận tải, xử phạm vi phạt hành chính lĩnh vực giao thông, công thương; liên thông dữ liệu điện tử giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế…Kết quả đã tiếp nhận hơn 36 ngàn hồ sơ qua mô hình “phi địa giới hành chính” tại các cấp.
Từ năm 2016, tỉnh đã triển khai ứng dụng tích hợp thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua tin nhắn SMS vào phần mềm một cửa gửi tin nhắn SMS thông báo cho người dân biết tiến độ giải quyết hồ sơ, số tiền nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính, qua đó đã góp phần giảm số lần đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2017, tỉnh đã triển khai Cổng hành chính công tỉnh trên ứng dụng Zalo và dịch vụ ZMS để cung cấp nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp như: tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ qua chức năng quét mã QR; cung cấp phiếu biên nhận hồ sơ điện tử; gửi tin nhắn thông báo cho người dân; tra cứu lịch trình xe buýt…
Trong năm 2017, tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công trên cơ sở tổ chức lại Bộ phận một cửa của 18 sở, ngành và các cơ quan ngành dọc. Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối phần mềm một cửa với các phần mềm chuyên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc theo dõi, kiểm tra, cung cấp các tiện ích cho người dân.
Năm 2018, tỉnh đã tích hợp hệ thống quan sát (camera) tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã lên UBND cấp huyện và tích hợp hệ thống camera lên Trung tâm hành chính công tỉnh và Sở Nội vụ để giám sát việc giải quyết hồ sơ của người dân. Triển khai hệ thống khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; khảo sát sự hài lòng của người dân. Công tác khảo sát được thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao thái độ, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực: 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và địa phương; cung cấp 238 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong năm 2019, số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 67 ngàn hồ sơ. Trung bình, tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng hẹn của cấp Sở đạt 92,66%, cấp huyện đạt 93,36%, cấp xã đạt 93,47%. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận hơn 50 ngàn hồ sơ và chuyển trả trên 424 ngàn kết quả, qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.
Công tác sắp xếp lại bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hoạt động hiệu quả. Việc phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền và cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh, tăng cường trách nhiệm, phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao chất lượng, trong đó năng lực, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân được nâng cao một bước.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.