quangtrung : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Updated18-06-2020 10:53
Trong những tháng đầu năm, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Nhơn Trạch, các xã và thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và xử lý trên 48.500 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn ở cấp xã đạt tỷ lệ 98,98% và cấp huyện đạt 82,29%.
 

​Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhạn và Trả kết quả ở xã Phú Hội
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sau thời gian cách ly xã hội. UBND huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của đơn vị mình. Qua đó, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định (có thể rút ngắn 20% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính) tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và xã. Ưu tiên giải quyết các hồ sơ khi có sai sót do lỗi của công chức, viên chức và phải có hình thức xin lỗi và hướng dẫn, giải thích cho người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện.
Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức phát động và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở chính quyền cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị, nhất là việc hướng dẫn, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp…
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.