quangtrung : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, hành chính Updated19-05-2020 04:21
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, hành chính, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, trong thời gian tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị, địa phương vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh vừa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
 

​Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp xã
Theo Sở Nội vụ, hiện nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và các cơ quan ngành dọc tiếp tục bám sát và thực biện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Đồng thời phát động và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng kế hoạch năm 2020 và các chỉ đạo của UBND tỉnh; triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở chính quyền cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị, nhất là chuẩn hóa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục quán triệt và tăng cường thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi vi phạm.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.