quangtrung : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách Updated09-04-2020 09:38
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Bộ phận một cửa trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách, quan trọng trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.
 

Đảm bảo tốt các quy định về vệ sinh, an toàn sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
Theo đó, đối với các thủ tục hành chính (TTHC) cấp bách, có thời hạn, người dân cần phải thực hiện ngay, mà không thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích như: khai tử, thế chấp…, sẽ được tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Đối với các TTHC có thể tiếp nhận bằng 2 hình thức: dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích, thì vẫn tiếp tục tạm thời tiếp nhận qua 2 hình thức này; chưa tiếp nhận hồ sơ trực tiếp (trừ trường hợp đặc biệt do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và thủ trưởng các địa phương quyết định).
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí công chức trực tiếp nhận các hồ sơ cấp bách, hồ sơ trực tuyến, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy định (không được từ chối nhận hồ sơ giải quyết TTHC); đồng thời phải đảm bảo tốt các quy định về vệ sinh, an toàn sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.