page load: 0x80070002 Trang - home
phutuc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Công bố Quyết định thành lập chi bộ công an xã

Nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam và Công văn số 8224- CV/BTCTU ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về mô hình Chi bộ công an trực thuộc xã, phường, thị trấn. Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Túc long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc thành lập Chi bộ công an trực thuộc Đảng bộ xã.

Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của chi đoàn Trường THCS Phú Túc. Được sự nhất trí của Ban thường vụ xã đoàn và chi bộ trường THCS Phú Túc, Vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2020 Ban chấp hành chi đoàn trường TCHS Phú Túc đã tổ chức buổi lễ kết nạp đoàn viên mới cho những đội viên tiên tiếp có thành tích học tập tốt.

Lễ Ra mắt điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy xã Phú Túc

Nhằm phát huy năng lực, vai trò và sự tham gia của nhân dân trên địa bàn xã trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội nhất là trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong cộng đồng dân cư. Giúp cho nhân dân được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống tội phòng chống ma túy, đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật giáo dục con em trong gia đình .