page load: 0x80070002 Trang - home
phutuc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị đối thoại chuyên đề: “Các quy định về mốc lộ giới và chỉ giới xây dựng đường quốc lộ 20 và tỉnh lộ 763”

Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế”Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, nhân dân làm chủ”, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành của UBND xã; tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, Nhà Nước với nhân dân và phát huy , mở rộng quyền dân chủ nhân dân. tại hội trường Trung tâm văn hóa xã, Phòng Tài Nguyên môi trường huyện Định Quán phối hợp với UBND xã Phú Túc tổ chức buổi hợp đối thoại về Hội nghị đối thoại chuyên đề: “Các quy định về mốc lộ giới và chỉ giới xây dựng đường quốc lộ 20 và tỉnh lộ 763” với người dân trên địa bàn xã.

LỄ MỪNG THỌ CÁC CỤ TRÒN 70-75-80-85-95 HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 06/6/1941-06/6/2019

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 04/6/2019 tại trung tâm văn hóa xã Phú Túc đã diển ra lễ mừng thọ các cụ và họp mặt ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Đội văn nghệ hội người cao tuổi xã Phú Túc trình diển các tiết mục trong buổi lễ