phuockhanh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Phát huy hơn nữa vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững Updated23-11-2020 09:33
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, các cấp Hội trong tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương tình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, hiệu quả của Chương trình OCOP, phát huy hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững.
 

Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch
Theo đó, các cấp Hội sẽ tăng cường hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát  triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn, phối hợp với các sở, ngành, các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, giữ gìn và bảo vệ  môi trường nông thôn, ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP, qua đó khơi dậy tiềm năng vốn có của địa phương, gắn kết với đào tạo nghề nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn nhằm góp phần tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính đặc trưng lợi thế của mỗi vùng, mỗi xã đáp ứng cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu; phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của người dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững.
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thường xuyên chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, nông dân và luôn quán triệt, làm cho hội viên, nông dân hiểu được “Nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và trực tiếp hưởng thành quả từ xây dựng nông thôn mới” và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình, các cấp Hội đã tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân lồng ghép tổ chức được 33.225 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1,6 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự bằng nhiều hình thức như: biên soạn tài liệu hỏi đáp để nông dân dễ hiểu, in đĩa DVD để cấp cho cán bộ tuyên truyền viên, sinh hoạt Chi, Tổ Hội, các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi, các lớp khuyến nông, các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội hàng năm. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội thi “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội thảo về “Xây dựng Nông thôn mới nâng cao”….Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư khu vực nông thôn. Hội viên, nông dân đã phấn khởi, tự nguyện đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 121/121 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí của tỉnh, có 11/11 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). 
Toàn tỉnh hiện có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  
Về Chương trình OCOP, Đồng Nai bắt đầu khởi động vào cuối tháng 3 năm 2019. Ngay từ năm đầu triển khai, chương trình đã thu hút nhiều đặc sản độc đáo của các địa phương đăng ký tham gia như: Trà khổ qua rừng của Công ty TNHH khổ qua rừng Hiệp Vân (phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh); Bột sen dinh dưỡng của cơ sở chế biến hạt sen Trường Phát (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch); Rượu vang ca cao của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức...Tính đến nay, có 17 sản phẩm được chứng nhận OCOP với 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Chương trình OCOP đã thực sự khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với kỳ vọng xây dựng được những thương hiệu lớn cho nông sản địa phương.
Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về tham gia các mô hình kinh tế tập thể đã được thể hiện rõ. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 156 Hợp tác xã nông nghiệp, 1.157 Tổ hợp tác, Câu lạc bộ năng suất cao, với 3.261 trang trại, các trang trại đã tập trung đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.
P.Nga
 

Posts on:
Select a date from the calendar.