phuockhanh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Triển khai các giải pháp mạnh, đồng bộ, hiệu quả để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Updated23-06-2020 08:36
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm. Theo đó, các sở ngành, địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tài chính, tín dụng, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, hạ tầng giao thông, đất đai, tài nguyên… gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh.
 

Thu hút đầu tư, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch
Cùng với đó, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động để cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; đảm bảo giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công được giao trong năm 2020 và nguồn vốn còn lại từ năm trước chuyển sang.
Triển khai các giải pháp mạnh, đồng bộ, hiệu quả để thu hút đầu tư, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các chính sách ưu đãi hỗ trợ về tín dụng, điện, nước, kết cấu hạ tầng giao thông, dịch vụ logistic, bảo đảm nguồn nhân lực… để phục vụ nhu cầu của các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.