phuockhanh : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Bộ phận một cửa cấp huyện Updated18-03-2020 09:27
Nhằm đẩy nhanh thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bộ phận Một cửa các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Thống Nhất sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 06 thủ tục hành chính.
 

Dự kiến đến hết quý I/2020, các địa phương còn lại trong tỉnh sẽ hoàn thành việc đưa các thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện
Cụ thể: thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hộ bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hộ, thẻ bảo hiểm y tế; thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; thủ tục đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hộ tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội; thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản; thủ tục giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác và thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế.
Dự kiến đến hết quý I/2020, các địa phương còn lại trong tỉnh sẽ hoàn thành việc đưa các thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Ngoài ra, người dân còn có thể thực hiện TTHC lĩnh vực bảo hiểm xã thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.